Home / Phật Pháp / Phật Học / Kinh điển và những điều bạn chưa biết (Phần 3)

Kinh điển và những điều bạn chưa biết (Phần 3)

Kinh điển và những điều bạn chưa biết
Phần ③ KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO ĐƯỢC CHIA LÀM 3 LOẠI
Chúng ta thường nghe câu: đức Thích Ca giảng nói “Tám vạn bốn ngàn Pháp môn”, hay nói cách khác là có tám vạn bốn ngàn phương pháp tu tập. Dĩ nhiên đây không phải là con số chính xác, nó tượng trưng cho số lượng kinh điển Phật giáo có rất nhiều.
“Nhất Thiết Kinh” “Đại Tạng Kinh” là nơi ghi chép lại hầu hết số lượng lớn các kinh điển Phật giáo. Các bộ kinh này đã được Trung Quốc hoặc Nhật Bản nhanh chóng biên soạn lại và hiện nay ở Nhật Bản, bộ “Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh” được sử dụng rất phổ biến trong giới nghiên cứu, có khoảng 100 quyển, độ dày của mỗi quyển tương đương với quyển danh bạ điện thoại.
Với số lượng kinh điển đồ sộ như thế nội dung được phân loại thành 3 phần chính: Kinh, Luật và Luận.

kinh_dien_chia_lam_3_loai

KINH, LUẬT, LUẬN LÀ GÌ?
Kinh là những lời dạy của đức Thích Ca, là những tác phẩm mang nội dung tư tưởng của Phật giáo hoặc những từ ngữ có xu hướng khuyên răn con người. Ví dụ như là “Pháp Hoa Kinh” hoặc “A Di Đà Kinh” chẳng hạn. Thế nhưng, như đã đề cập ở các bài trước, những bộ kinh này được hoàn thành sau khi đức Thích Ca nhập diệt được vài trăm năm.
Luật còn được gọi là giới luật, là những phép tắc trong giáo đoàn Phật giáo. Chúng ta thường được được biết đến những giới cấm như “Không được giết hại chúng sanh” “Không được uống rượu” chẳng hạn đó chính là luật. Đối với Tỳ kheo phải giữ 250 giới và Tỳ kheo ni phải giữ 348 giới.
Thêm vào đó, giới luật còn được triển khai một cách chi tiết và chặt chẽ để xử phạt những vị tu hành phạm giới. Chính vì thế, số lượng giới điều trong luật rất nhiều.
Luận là những tác phẩm giải thích nội dung của Kinh và Luật hoặc những tác phẩm tư tưởng do các tu sĩ Phật giáo đời hậu thế triển khai một cách logic theo cách hiểu của họ. Ví dụ như những tác phẩm giải thích tư tưởng của “Pháp Hoa Kinh” “A Di Đà Kinh” chẳng hạn hoặc là những tác phẩm tư tưởng nói về tính triết học trong Phật giáo.
Với ý nghĩa là kho (Tạng) cất giữ Phật điển Kinh, Luật, Luận còn gọi là Tam Tạng, với việc bắt đầu chia làm 3 loại như thế, kinh điển Phật giáo dần dần được hoàn thiện. Sau này, có những vị tu sĩ Phật giáo đọc hết tam tạng, tinh thông hết nghĩa lý của Phật giáo sẽ được tôn kính và tôn xưng là Tam tạng Pháp sư.
Trong tam tạng kinh điển, Kinh tạng được biên soạn trước nhất, tiếp đến là Luật tạng và cuối cùng là Luận tạng. Luận tạng là những tác phẩm chú thích Kinh tạng và Luật tạng nên lẽ đương nhiên được thành lập sau cùng.

XUẤT HIỆN “PHÁI CẢI CÁCH” CHỦ CHƯƠNG SỬA LẠI GIỚI LUẬT
Khoảng 100 năm sau khi Phật đà nhập diệt, trong giáo đoàn đã xuất hiện những những ý kiến khác nhau về giới luật. Những vị tu sĩ trẻ theo chủ nghĩa cải cách đã chủ trương rằng “đức Thích Ca đã nhập diệt hơn 100 năm, nên giới luật của Ngài cần phải thay đổi để phù hợp với thời đại”. Đối với việc như vậy, các vị trưởng lão mang tư tưởng bảo thủ chủ trương rằng “Tuỳ tiện sửa đổi giới luật là việc không thể chấp nhận được”.
Cuối cùng, cả hai nhóm không thể thống nhất được quan điểm của nhau, nên các tu sĩ trẻ, nhóm chủ chương cải cách đã tách ra khỏi giáo đoàn và khởi đầu cho sự hình thành Phật giáo đại thừa, các vị trưởng lão thì giữ tư tưởng và cách sinh hoạt không khác thời đại của đức Thích Ca, sau này được gọi là Phật giáo tiểu thừa.
Lúc này để tạo ra hệ thống giới luật hoàn thiện các trưởng lão đã biên soạn lại giới luật. Trãi qua 100 năm từ sự kiện này, tức vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, Luận tạng, tác phẩm chú thích Kinh và Luật, được biên soạn, sau đó Tam tạng kinh điển dần dần được hoàn thành.

Nguồn: PGManga Scanlation Group

Check Also

Kinh điển và những điều bạn chưa biết (Phần 4)

Phần 4: TAM TẠNG PHÁP SƯ KHÔNG CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI TAM TẠNG PHÁP SƯ LÀ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.