Home / Gia Đình / Tuệ Uyển An Lạc Hạnh Thái Bình

Tuệ Uyển An Lạc Hạnh Thái Bình

Ươm mầm Tuệ Uyển Thái Bình

  Ước mong vườn Tuệ ngày càng được mở rộng, tỏa ngát hương muôn nơi là tâm nguyện của quý Thầy Thiện tri thức, của mỗi Tuệ viên.  Được nhân duyên hoằng pháp ở miền Bắc, Thầy Hoằng Đạt đã hướng dẫn, khuyến tu Phật tử chùa Long Khánh – Thái Bình. Chính nơi đây, Thầy đã che chở, hướng …

Read More »