Home / Phật Pháp

Phật Pháp

Kinh điển và những điều bạn chưa biết (Phần 5)

Phần 5: KINH ĐIỂN ĐƯỢC LƯU TRUYỀN RỘNG RÃI KHẮP CHÂU Á NHỮNG QUỐC GIA PHẬT GIÁO ĐƯỢC TRUYỀN ĐẾN Vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, đức Thích Ca đã sáng lập ra Phật giáo, Ngài đem giáo pháp truyền bá rộng rãi khắp các khu vực của nước Ấn độ. Sau đó, Phật giáo được truyền rộng ra …

Read More »

Kinh điển và những điều bạn chưa biết (Phần 2)

Phần 2: KINH ĐIỂN ĐƯỢC VIẾT BẰNG NGÔN NGỮ GÌ? ĐỨC THÍCH CA ĐÃ THUYẾT PHÁP BẰNG NGÔN NGỮ GÌ? Chữ viết đã được hình thành trong thời đại của đức Thích Ca, thế nhưng giáo pháp của Ngài được truyền lại bằng miệng (Khẩu truyền). Vậy đức Thích Ca đã sử dụng ngôn ngữ nào để thuyết pháp và …

Read More »

Tìm lại chính mình

Và khi đắc đạo, chúng ta thấy núi là núi, sông là sông - Ảnh minh họa

Tìm lại chính mình là chủ đề lớn trong cuộc sống của chúng ta, nhằm chỉ cho hàng ngoại đạo chấp lầm con người vật chất này là thực. Con người thực của chúng ta là gì. Nếu quán sát một vòng sẽ thấy từ cái nhìn của ngoại đạo tiến sang cái nhìn của hàng nhị thừa và sau …

Read More »