Home / Phật Pháp / Pháp Âm / Pháp Thoại

Pháp Thoại

Hiểu về bản ngã – TT. Thích Chân Quang

Một bài giảng rất hay của Thượng tọa Thích Chân Quang về bản ngã. Nói về cái “tôi” của mỗi người.  Bài Giảng đi vào điểm chính yếu nhất của Đạo Phật. Mong các bạn lắng lòng thanh tịnh nghe thật kỹ và thấm sâu để đạt công đức tiến xa trên con đường tu tập.  Bản ngã phù du …

Read More »