Home / Tin Tức Phật Giáo / Phật Giáo Khánh Hòa

Phật Giáo Khánh Hòa

Trọng Thể Khai Mạc Đại Giới Đàn Bồ Tát Quảng Đức PL. 2557 – DL. 2013

Trong niềm hoan hỉ vô biên của chư Tôn Đức Ban Kiến Đàn, chư Tôn Đức nhị bộ Hội Đồng Thập Sư cùng Chư Tôn đức Tăng Ni, trong sự hộ trì của mười phương chư Phật, lịch đại Tổ sư; sau nhiều tháng chuẩn bị, sáng hôm nay, vào lúc 07h00 ngày 19.09 Quý Tỵ, Đại Giới đàn Bồ …

Read More »