Home / Tin Tức Phật Giáo / Phật Giáo Quốc Tế

Phật Giáo Quốc Tế

Ấn Độ phát động phong trào lấy lại bình bát của Phật từ Afghanistan

Cựu Bộ trưởng, nhà lãnh đạo Đảng Nhân dân, Tiến sĩ Raghuvansh Prasad Singh đã phát động chiến dịch nhằm lấy lại bình bát của Đức Phật Thích Ca vốn đã được đem đến Afghanistan hơn hai ngàn năm trước. Người dân Vaishali (cử tri của ông Singh) là những người yêu cầu phù hợp nhất trong việc lấy lại …

Read More »