Home / Tag Archives: lễ hằng thuận

Tag Archives: lễ hằng thuận

Thông báo v/v tổ chức lễ Hằng Thuận của tuệ Hoàng Phong và tuệ Hoàng Nhi

_()_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Gia Đình Tuệ Uyển xin thông báo về việc tổ chức lễ Hằng Thuận của đôi bạn Tuệ là thành viên gia đình Tuệ Uyển Nha Trang: TUỆ LÊ HOÀNG PHONG & TUỆ ĐẶNG THỊ HOÀNG NHI + Lễ Hằng Thuận dưới sự chứng minh của Sư Ông Chỉ …

Read More »