Home / Tag Archives: vô minh

Tag Archives: vô minh

Vô minh trong cõi Ta-bà

Không nhiều người tin nhưng trước nền văn minh chưa đạt tới viên mãn của trái đất, có những nền văn minh khác đạt đến cực thịnh và đã tàn lụy. Ngành khảo cổ học tìm thấy nhiều hiện vật minh chứng cho một trình độ siêu việt, có niên đại trước lúc trái đất hình thành. Chiểu theo chu …

Read More »